top of page

Vytautas  Stulpinas „Rėžiai“                                                                            Vytautas  Stulpinas „Rėžiai“ 
Editor - Janina Riškutė                                                                                   Redaktorė - Janina Riškutė

Edition: 4 (numbered), ISBN 978-609-96150-7-3                                              4 numeruoti egzemplioriai, ISBN 978-609-96150-7-3
Copyright © 2022 Vytautas  Stulpinas, Leonora Kuisienė                                   © 2022 Vytautas  Stulpinas, Leonora Kuisienė
Published by Leonora Kuisienė                                                                        Leidėjas - Leonora Kuisienė
Printed by "Printėja"                                                                                      Maketavimas ir spauda - "Printėja"

bottom of page