top of page

Egidija Šeputytė „Ornamentum Sacrum“                                                          Egidija Šeputytė „Ornamentum Sacrum“ 
Editor - Donaldas Kajokas                                                                               Redaktorius - Donaldas Kajokas 

Edition: 4 (numbered), ISBN 978-609-8321-01-2                                              4 numeruoti egzemplioriai, ISBN 978-609-8321-01-2
Copyright © 2023 Egidija Šeputytė, Leonora Kuisienė                                       © 2023 Egidija Šeputytė, Leonora Kuisienė
Published by Leonora Kuisienė                                                                        Leidėjas - Leonora Kuisienė
Printed by "Printėja"                                                                                      Maketavimas ir spauda - "Printėja"

bottom of page