top of page

Vytautas Balsys "Gėlių slenkstis"                                                                     Vytautas Balsys "Gėlių slenkstis"
Editor - Milda Kiaušaitė                                                                                  Redaktorė - Milda Kiaušaitė
Ilustration - PL group artwork printed copy                                                      Iliustracija - PL grupės darbo „Dina“ spausdinta kopija      

Book series "Juodoji lelija" ISSN 2783-6460                                                      Knygų serijos "Juodoji lelija" ISSN 2783-6460
Edition: 21 (numbered), ISBN 978-609-96150-8-0                                            21 numeruoti egzemplioriai, ISBN 978-609-96150-8-0
Copyright © 2022 V. Balsys, L. Kuisienė , H. Kuisys, PL group                            © 2022 V.
Balsys, L. Kuisienė , H. Kuisys, PL grupė
Published by Leonora Kuisienė                                                                        Leidėjas - Leonora Kuisienė
Printed by "Printėja"                                                                                      Maketavimas ir spauda - "Printėja"

bottom of page