top of page

Algis Antanas Žukauskas "Lašai į akmenį"                                                       Algis Antanas Žukauskas "Lašai į akmenį"
Edition: 4 (numbered), ISBN 978-609-96150-2-8                                             4 numeruoti egzemplioriai, ISBN 978-609-96150-2-8
Copyright © 2020 Algis Antanas Žukauskas, Leonora Kuisienė                          © 2020 Algis Antanas Žukauskas, Leonora Kuisienė
Published by Leonora Kuisienė                                                                       Leidėjas - Leonora Kuisienė
Printed by "Printėja"                                                                                     Maketavimas ir spauda - "Printėja"

bottom of page