top of page

Vytautas Balsys "Liepsnojantis kalavijas"                                                               Vytautas Balsys "Liepsnojantis kalavijas"
Editor -  Milda Kiaušaitė                                                                                       Redaktorė - Milda Kiaušaitė

Edition: 6 (numbered), ISBN 978-609-96150-1-1                                                    6 numeruoti egzemplioriai, ISBN 978-609-96150-1-1  Copyright © 2020 Vytautas Balsys, Leonora Kuisienė                                              © 2020 Vytautas Balsys, Leonora Kuisienė
Published by Leonora Kuisienė                                                                              Leidėjas - Leonora Kuisienė
Printed by "Printėja"                                                                                            Maketavimas ir spauda - "Printėja"

bottom of page