top of page

Ana Lu "nr. 122"                                                                                             Ana Lu "nr. 122"
Editor - Vainius Bakas                                                                                      Redaktorius - Vainius Bakas

Edition: 4 (numbered), ISBN 978-609-96150-4-2                                                4 numeruoti egzemplioriai, ISBN 978-609-96150-4-2
Copyright © 2021 Ana Lu, Leonora Kuisienė                                                      © 2021 Ana Lu, Leonora Kuisienė
Published by Leonora Kuisienė                                                                          Leidėjas - Leonora Kuisienė
Printed by "Printėja"                                                                                        Maketavimas ir spauda - "Printėja"

bottom of page