top of page

Nėrius Pečiūra „Egzistencija underground'e“                                                     Nėrius Pečiūra „Egzistencija underground'e“ 
Edition: 4 (numbered), ISBN 978-609-8321-00-5                                              4 numeruoti egzemplioriai, ISBN 978-609-8321-00-5
Copyright © 2022 Nėrius Pečiūra, Leonora Kuisienė                                          © 2022 Nėrius Pečiūra, Leonora Kuisienė
Published by Leonora Kuisienė                                                                        Leidėjas - Leonora Kuisienė
Printed by "Printėja"                                                                                      Maketavimas ir spauda - "Printėja"

bottom of page