top of page

Gvidas Latakas "Salos"                                                                                   Gvidas Latakas "Salos"
Editor - Vytautas Stulpinas                                                                              Redaktorius - Vytautas Stulpinas
Edition: 4 (numbered), ISBN 978-609-96150-3-5                                               4 numeruoti egzemplioriai, ISBN 978-609-96150-3-5
Copyright © 2020 Gvidas Latakas, Leonora Kuisienė                                          © 2020 Gvidas Latakas, Leonora Kuisienė 
Published by Leonora Kuisienė                                                                         Leidėjas - Leonora Kuisienė
Printed by "Printėja"                                                                                       Maketavimas ir spauda - "Printėja"

bottom of page