top of page

Mantas Balakauskas „477"                                                                              Mantas Balakauskas „477" 
Editors - Arnas Ališauskas ir Gytis Norvilas                                                        Redaktoriai - Arnas Ališauskas ir Gytis Norvilas

Edition: 4 (numbered), ISBN 978-609-96150-6-6                                               4 numeruoti egzemplioriai, ISBN 978-609-96150-6-6
Copyright © 2021 Mantas Balakauskas, Leonora Kuisienė                                   © 2021 Mantas Balakauskas, Leonora Kuisienė
Published by Leonora Kuisienė                                                                         Leidėjas - Leonora Kuisienė
Printed by "Printėja"                                                                                       Maketavimas ir spauda - "Printėja"

bottom of page