top of page

Vytautas Stankus "Keliamieji metai"                                                                 Vytautas Stankus "Keliamieji metai" 
Editor - Donaldas Kajokas                                                                               Redaktorius - Donaldas Kajokas

Edition: 4 (numbered), ISBN 978-609-96150-5-9                                               4 numeruoti egzemplioriai, ISBN 9978-609-96150-5-9
Copyright © 2021 Vytautas Stankus, Leonora Kuisienė                                       © 2021 Vytautas Stankus, Leonora Kuisienė
Published by Leonora Kuisienė                                                                         Leidėjas - Leonora Kuisienė
Printed by "Printėja"                                                                                       Maketavimas ir spauda - "Printėja"

bottom of page